Fra parring til pinnekjøtt - en bok om spælsau på Sjøtunet


FRA PARRING TIL PINNEKJØTT

Boka gir en varm og deltagende skildring av livssyklusen til en sauebesetning ved et småbruk i Hardanger. Samtidig er den spekket med fagstoff om spælsau og sauehold. De mange fotografiene er utilslørte og gir et nært innblikk i livet i tunet. Sammen med teksten utgjør de en viktig del av formidlingen.

Sjøtunet er en småskala matprodusent i Hardanger. På gården er det tretten spælsauer vinterstid og rundt tre ganger så mange sommerstid. Filosofien i Sjøtunet er at det går an å leve av et allsidig flerbruk og ikke nødvendigvis måtte spesialisere seg og drive stort på ett område. Sauehold, frukt, bær, gårdsturisme og gårdsbruk er flettet sammen.

I denne fortellingen er det en av sauene og hennes tre lam vi følger tettest. Vi er i fjøset senhøstes når væren parres med sauene, og i mai får vi være med på lammefødsler, noe som gir et innblikk i dramatikken som kan oppstå i fødebingen. Snart følges de nyfødte lammene ut i tunet, og vi ser hvor viktig utnyttelse av beite hele vår- og sommersesongen er. I juni drar vi til fjells med saueflokken og er med på båtfrakt gjennom det veiløse Fyksesundet. Lammene har blitt større, men er fortsatt avhengige av morsmelk. Derfor blir det dramatisk når et av lammene kommer bort fra mora si. Vil lammet klare seg? Til slutt er det sauesanking, og i september deltar vi samarbeidet som må til for å samle hundrevis av sau over et stort område. En del av flokken sendes til slakting, men hvordan foregår utvelgelsen av neste års avlsdyr? 

I boka følger vi altså sauene og saueholdet på nært hold gjennom et år. Men døra åpnes også på gløtt til det større perspektivet rundt dyrevelferd, dyrehold, utnyttelse av beiteområder og betydningen av ren, sunn mat. 

Du kan lese mer om Sjøtunet her. I gårdsbutikken deres selges også boka.

Boka kan bestilles via mail, kristinstroemme@icloud.com.


 

 

For å  for å bestille boka eller komme i kontakt med oss, klikk her.

Pris 295 kr               

Porto og emballasje kommer i tillegg, 120 kr

Omfang 80 sider      

ISBN 978-82303-4012-7